DATvision kérdések és válaszok

Kell-e a program futtatásához, használatához más, nagy értékű adatbáziskezelő illetve CAD alkalmazás?
Nem, a szoftver beépítve tartalmazza ezeket a komponenseket, ezért semilyen más szoftver nem kell az alkalmazásához.

Fut-e a program Win95 alatt?
Természetesen a program fut Win95, 98, ME, NT, 2000, és XP operációs rendszerek alatt.

Amíg a Nagyító és mozgató ikon aktív nem lehet semmi mást csinálni, csak azután, hogy kikapcsoljuk.
A művelet fő funkciója a műveletvégzés közbeni mozgatás és nagyítás, e nélkül sok esetben nem lehetne elvégezni az adott műveletet, pl. ha az adott művelet alapelemei nem egy képernyőre esne. Erre a problémára ad megoldást a mozgatás és nagyítás funkció, így természetszerűleg azt a műveletvégzés közben igény szerint kell be és kikapcsolni. Hasonló még a pánikzoom, (space billentyű) és az egérgörgős zoom, ezek hatása egyszeri, így azokat nem kell ki- és be kapcsolni.

Nagyon zavaró, hogy a feladatmegoldások közben elég sűrűn megjelenik az üzenetkonzol.
A felhasználó -> szoftver irányban több erőforráson keresztül lehet kommunikálni, ez természetes, azonban a program -> felhasználó irányú kommunikációra csak az üzenetkonzolon van lehetőség. Így csak ide kerülhetnek azok az üzenetek, amelyek feltétlenül el kell jussanak a felhasználóhoz, ezek hiányában "A program nem csinál semmit" jelenség állna elő, ami sokkal kellemetlenebb.

Sokszor előfordul, hogy hiba esetén a program lefagy és kilép. Ilyenkor a elvégzett és nem mentett változások is "törlődnek".
Nagyon fontos, hogy a fejlesztőkhöz eljusson olyan korrekt hibajelentés, ami alapján behatárolhatóvá és megszüntethetővé válnak az adott hibák. A szoftver hibáinak ismerete hiányában - nyilván azok javítása sem végezhető el.

Geometria - Jelkulcs- Létrehozásnál a jelkulcsok rajzát nem lehet megnézni, csak a kódja alapján lehet létrehozni.
A DAT-ban a jelkulcs, mint minden hivatkozás a kódjával van reprezentálva. Ezért az objektum panelján a jelkulcs kódja melletti gombra kattintva és általában a gombra kattintva olyan funkciókat lehet előhívni, amik az adott mező kitöltését segítik, vagy automatizálják. Konkrétan a jelkulcs esetében megjelenik a jelkulcsválasztó dialóg, ahol megtekinthető az adot jelkulcs geometriája. Így sokkal könnyebb kiválasztani a jelkulcsot. A jelkulcsi geometriák azonban nem szerkeszthetőek, az országosan egységes jelkulcskészlet megtartása miatt.

Ortogonálisnál nem mérési vonalként veszi a méreteket. Nincs folyamatos jel és ( )-es végméret.
A program a Poláris és Ortogonális mérést egyedi objektumokként kezeli. A méret felirataira azok paneljén prefix és postfixként ezek a jelek beállíthatóak.

Tervezés - Megosztásnál Ha a területet pl. 1/3, 2/3 részre akarjuk osztani, akkor a megjelenő panelbe elég csak az 1/3-ot elfogadni (az Add-al). Ha elfogadtatjuk a 2/3-ot is akkor 3 részre osztja a területet 2 helyett.
Az osztáslistába kerülő adatok az egyes kialakítandó földrészletek adatainak felelnek meg, tehát nyilván anyi adatot kell a listához adni, ahány földrészletet kell kiosztani. Az osztás maradékát tehát nem kell, nem is szabad megadni, hiszen az a paraméterlánc (méretlánc) túlhatározásához vezet, és így értelmét veszti a művelet. Példánkban a végtelen pontos 1/3+2/3=1, igaz, de a számítógép "csak" véges pontossággal számol azaz 0.3+0.6=0.9. Tehát láthatjuk, hogy 0.3+0.6 nem egyenlő 1 !!!!!! Megjegyzés: Természetesen a számítógép nem egy tizedessel számol, de a példánkban annak könnyű megérthetősége végett megelégszünk ennyivel, mivel a probléma lényegét az is elég jól szemlélteti.

Tervezés - Összevonásnál ha két földrészletet vonunk össze, akkor a /1 -es hrsz marad meg Ha több földrészletet akarunk összevonni, akkor is csak kettesével tudjuk elvégezni az összevonást. Az osztóvonalak ugyanolyan színnel megmaradnak, de az információs panelben megtekinthető a vonal megszűnésének dátuma.
Az összevonás két földrészletre vonatkozik. A munkavégzés során dokumentálni kell az összevont objektumok közös, de nem megszünő határvonalát is, ezért azt nem lehet "csak úgy" letörölni az állományból, csak ha a munka földhivatali átvezetése megtörténik, és jogerőre emelkednek az új ingatlanviszonyok. A vonal leszünését jelzi a rajta megjelenő leszüntető jel, az eltérő szín, amennyiben az a beállításokban engedélyezve van, és a kitöltött leszünés dátuma mező is.

Két földrészlet esetén a /1- es helyrajzi számot hagyja meg a program. Ezt az információs panelben lehet kijavítani. Ha kettőnél több földrészletet vonunk össze és sorba haladunk (1-2, 1-3, 3-4, ) akkor a legnagyobb alátörést hagyja meg.
Jelenleg "véletlenszerű" hogy melyiket hagyja meg. Persze valójában nem az, hiszen algoritmikus működésről van szó, de a magyarázat a külső szemlélő számára érthetetlenül bonyolult volna. A művelet után tehát kezzál át kell javítani.

Ha ITR -es állományban (gdb) akarunk dolgozni gyakran lefagy a program.
ITR -es állományban lehet: objektumot létrehozni (gazd.i ép.), távolságot mérni, feliratozni, feliratot módosítani, párhuzamosítani, merőlegesíteni, irányszöget mérni, mérési vonalat létrehozni, merőleges távolságot-, ortogonálist mérni, polárist-, ortogonálist szerkeszteni. A területet csak pontlánccal lehet megmérni. Nem lehet: objektumként lekérdezni a területet, nem lehet megosztani a földrészleteket, munkarészeket se lehet készíteni. Szinte semmit se lehet csinálni, amihez objektumként kellene. Valamiért a program az ITR -es állományt nem kezeli objektumként, és nem tudok rájönni miért. Valószínűleg át kellene alakítani DAT -os formába, akkor jó lenne.

ITR-ben nem léteznek, nem is létezhetnek DAT objektumok. Emiatt semilyen objektumokra vonatkoztatot műveletet nem lehet elvégezni mindaddig, amíg a térképi geometriára bármilyen módszerrel, de létre nem hozzuk azokra a megfelelő objektumokat. A program számára teljesen mindegy, hogy az adatforrás GDB, DXF, DAT, vagy XDT állományformátumú-e, vagy sem, az adatokat mindíg ugyanolyan módon kezeli. Amenyiben valamelyik állományformátum nem képes támogatni a szoftver többletszolgáltatásait, azok az olyan formátumban tárolt adatokon nem lesznek elérhetőek. Ezért mindíg célszerű az adatokat lementeni a szoftver saját XDT adatformátumában. Célszerű az adatokon még elvégezni a geometria->objektum konverziót.design: OctaSoft MultiMedia